CNG TY CỔ PHẦN PHN PHỐI TN NIỀM TIN
NH PHN PHỐI CHNH THỨC CC SẢN PHẨM
Cisco, LINKSYS BELKIN, HPE Aruba, NetGear
Kaspersky Lab, Lạc Việt
Điện thoại : (028) 39 257 267 - Fax : (028) 39 257 752
Trang chủ  |  Thng tin kỹ thuật Lin hệ  |  Giới thiệu cng ty
TP-Link SOHO
Wi-fi Mesh DECO
WiFi Router
WiFi Router Cng Suất
Range Extender
Wireless USB/PCI Adapter
Router ADSL2+
Router Wifi 4G LTE
LTE/3G

TRA CỨU SỐ SERIAL
BẢO HNH SẢN PHẨM
 

TP-Link SWITCH
Unmanaged Switch
Easy Smart Switch
Smart Switch
Managed Switch
Phụ kiện Switch

TP-Link Business Wifi
Auranet Wifi
Outdoor Wifi
Anten v Phụ kiện

TP-Link Router
Router VPN
Load Balancing


Kaspersky Lab
Sản phẩm c nhn
SP doanh nghiệp nhỏ
SP doanh nghiệp vừa & lớn

Support TNT - Mr Khiem

Kinh doanh - Miền Nam

SKYPE   Ms Lan

SKYPE   Mr Thnh

SKYPE   Mr Đng

SKYPE   Ms Lnh


Hỗ trợ - Tư vấn

SKYPE   Mr Thanh


HPE 1910/1920S Switch Back  
Linksys
VELOP MESH Wi-Fi
Wireless Router WRT
Wireless Router N
Wireless Router AC
Wireless Access Point
Wireless Range Extender
UnManaged Switch Gbit
Managed Switch Gbit
PoE+ Switch
VPN/Load Balancing


CISCO Networking
Wireless AP/Router
Balancing/Firewall/VPN
Unmanaged Switch
220 Series Smart Sw
PoE - 220 Series
250 Series Smart Sw
PoE - 250 Series
350 Series Managed Sw
PoE - 350 Series
Stackable/10Gb Sw
PoE - Stackable/10Gb Sw
Mini GBIC Module
VoIP

HPE/Aruba Networking
Ln cấu hnh ARUBA
Aruba Wireless AP
HPE UnManaged Switch
HPE 1620/1820 Switch
HPE 1920S Switch
Aruba 2530 Switch
Aruba 2930F Switch
PoE Switch
Auruba GBIT Module
Auruba Router
2019 - TNT Distribution Corp