CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TÂN NIỀM TIN
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM
Cisco, LINKSYS BELKIN, HPE Networking, NetGear
Kaspersky Lab, Norton, Lạc Việt
Điện thoại : (08) 39 257 267 - Fax : (08) 39 257 752
Trang chủ  |  Thông tin kỹ thuật Liên hệ  |  Giới thiệu công ty
Linksys
Wireless Router WRT
Wireless Router N
Wireless Router AC
Wireless Access Point
Wireless Range Extender
UnManaged Switch Gbit
Managed Switch Gbit
SFP/SFP+ Transceiver
VPN/Load Balancing


PoE Switch
8-Ports 100Mbps PoE
24-Ports 100Mbps PoE
48-Ports 100Mbps PoE
4-Ports Gigabit PoE
8-Ports Gigabit PoE
12-Ports Gigabit PoE
16-Ports Gigabit PoE
24-Ports gigabit PoE
48-Ports Gigabit PoE

Kaspersky ® Lab
Sản phẩm cá nhân
SP doanh nghiệp nhỏ
SP doanh nghiệp vừa & lớn

Support TNT - Mr Khiem

Kinh doanh - Miền Nam

SKYPE   Ms Lan

SKYPE   Ms Linh

SKYPE   Ms Diễm

SKYPE   Ms Lành


Hỗ trợ - Tư vấn

SKYPE   Mr Thanh


Tin tức - Sự kiện - Chương tŕnh Khuyến măi Back  
CISCO Networking
Wireless Access Point
Wireless Router
Balancing/Firewall/VPN
UnManaged SW 100
UnManaged SW Gbit
Managed SW 100 + Gbit
Managed SW Gbit
PoE Switches
Mini GBIC Module
VoIP

HP Networking
Aruba Wireless AP
UnManaged SW 100
UnManaged SW GBit
Managed SW 100 + Gbit
Managed SW GBit
Switch PoE / Mini GBIT

Netgear Networking
VPN Firewalls
UnManaged Switches
Managed Swiches
PoE Switch/Module GBIT
© 2016 - TNT Distribution Corp